Ackumulatortankar

En ackumulatortank är själva ”hjärtat”

Varför en ackumulatortank? En ackumulatortank är själva ”hjärtat” i en flexibel värmeanläggning där man vill ha möjlighet att välja mellan olika energislag som t.ex. ved, sol, pellets, flis, el, värmepump m m. Ackumulatortankens uppgift är att lagra energi i form av varmt vatten när sådant produceras. Energi skall sedan portioneras ut när behov finns på ett sådant sätt att den räcker så länge som möjligt. Det är därför viktigt att en ackumulatortank dimensioneras rätt med tanke på husets behov samt värmeproducerarens effekt.

Vad behöver jag tänka på innan jag börjar?

Dimensionering av tanken är viktigt. Man bör se över sitt energibehov. Hur länge vill jag att energin ska räcka? vilken komfort vill jag ha och till vilket pris? när energibehovet väl är bestämt skall storleken på tanken/tankarna beräknas. I samband med volymberäkningen får man se över sina utrymmen. Får man plats med en tank eller måste flera små användas? Rektangulära eller runda tankar? Isolerad eller oisolerad? Här finns utrymme för personliga val och vår PDF- broschyr visar några olika alternativ av tankar. Sist skall värmeproduceraren dimensioneras. Detta hjälper er leverantör av värmeproduceraren till med.

Hur får jag det att fungera?

Automatik till ackumulatortankar är en förutsättning för att akumulatorsystemet skall fungera. Vid montering av ackumulatortank är oftast målet att erhålla bekvämlighet samt bättre ekonomi. För att uppnå detta krävs att laddning och urladdning av tanken sker på rätt sätt. Laddning skall utföras av laddningsautomatik som rekommenderas av värmeproducenten. För att värmen skall räcka så länge som möjligt krävs reglering av urladdningen. Tappvarmvattnet till bad och dusch regleras av en blandningsventil som ser till att tappvarmvattnet håller rätt temperatur samt undanröjer skållningsrisken. Värme som skall ut till värmesystemet. Den ser till att det inte går ut mer värme till systemet än vad som behövs. På det viset räcker värmen i tanken längst.