Garanti och betalning

GARANTI

På Extuna:s egna svetsade produkter lämnar vi 2 års garanti på material och arbete.För övriga produkter, åtar vi oss ej garantiansvar i större omfattning än vad vi har erhållit av våra leverantörer. Garanti gäller inte för handhavande fel eller normalt slitage. Produkter med
effekt över 100 kW kräver interncirkulation för att förhindra korrosion, samt att avsäkringstrycket
är enligt Typskylt.

REKLAMATIONER

Privatpersoner har enligt konsumentköplagen 2 års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen ska kunna påvisa att fel man anmärker på redan fanns vid leveranstillfället.

BESTÄLLNING

Beställning är bindande och accepterande skriftlig som muntlig enligt KO.
Priset på beställd vara är enligt överrenskommelse, muntlig eller skriftlig. Vid ändring av påbörjad order tillkommer en merkostnad. Begär pris från Extuna. Reservation för pris, försäljningsvillkor och konstruktionsändring utan föregående meddelande.

AVBESTÄLLNING

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt tillverkningen har påbörjats. Avbeställning efter det att tillverkningen påbörjats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi påbörjat din order i samtliga fall skyldig att betala och mottaga försändelsen enligt BETALNINGSVILLKOR. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts in speciellt för kund är ej möjlig efter det vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän skriftlig bekräftelse härom mottagits från Extuna Produktion AB. Om du som kund ej betalar och hämtar din beställda vara förbehåller vi oss rätten att fakturera merkostnader gällande anpassning av beställd vara för att anpassas till ny kund.

KÖPVILLKOR

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

TVIST

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

BETALNINGSVILLKOR

Installatörer:

Faktura per 10 dagar netto till Installatörer vid order under 100 000 SEK netto.Vid ordervärde över
100 000 SEK netto gäller 30% betalning vid order, 60% betalning vid leverans och 10% betalning vid driftsättning av anläggning, max 60 dagar från leveransdatum.
Lagstadgad dröjsmålsränta, kravavgifter och dylikt tas ut efter fakturans förfallodatum.Levererade varor är Extuna Heating Products:s egendom till dess full betalning erlagts.

Privatpersoner:

För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning/faktura eller mot efterkrav .Vid ordervärde över 100,000 SEK netto gäller 30% betalning vid beställning och resterande 70% vid produktens/ernas färdigställande.
Lagstadgad dröjsmålsränta, kravavgifter och dylikt tas ut.Om fakturan ej betalas inom 7 dagar from fakturadatum, faktureras ovanstående avgifter.

Samtliga kunder:

Du som kund är skyldig att hämta din vara inom 14 dagar, om så icke sker, tas en lagerhållningsavgift ut på 70 SEK/dygn inkl.moms om inget annat överrenskommits.
Avvikelser från ovanstående betalningsvillkor kan göras enligt överrenskommelse.

LEVERANSVILLKOR

Fritt fabrik vilket innebär att kunden betalar frakten, eller själv ombesörjer hämtning.
Vid frakt tillkommer emballagekostnad.