Om oss

Värmepannor – Blästring – Svetsning – VVS


AB Extuna grundades 1964 i Borlänge av Börje Sjölin och Ingemar Olsson. Företaget tillverkade oljebrännare för villamarknaden.

Lars Åke Andersson startade tillverkning av värmepannor i liten skala 1971. Med tiden växte efterfrågan och 1973 började Lars Åke sälja pannorna med Extunas oljebrännare. 1974 fick Lars Åke ett erbjudande om att köpa Extuna, vilket han gjorde 1975 och därmed fick värmepannorna namnet Extuna. All verksamhet flyttades till Falun.

 • 1980 byggdes en ny och modern verkstadslokal på Ingarvets Industriområde i Falun.
 • 1981 startade tillverkning av egen keramik.
 • 1981 började de första testerna av våra keramiska vedpannor.
 • 1982 installerades en provserie av 10 st keramiska vedpannor för test i villor.
 • 1983 började tillverkningen av silo och cisterner för industrin.
 • 1984 genomförde Statens Provningsanstalt den första miljöprovningen
  av vedpannor. Extuna var en av fyra tillverkare som blev godkända.
 • 1986 tillverkning av oljebrännare upphör.
 • 1994 startades tillverkning av rostfria material i större skala och maskiner för
  ändamålet inköptes.
 • 1995 startade tillverkningen av KREMA-ugnar, krematorieugnar för djurkroppar.
 • 2001 såldes företaget till Lars-Åkes son, Torbjörn Andersson.
 • 2008 såldes företaget till Marit Andersson och Peo Persson och bytte namn till Extuna Produktion AB