Pannor

Här kan du läsa om våra olika värmepannor

Alla värmeanläggningar måste innehålla ett expansionskärl för att ta upp vattnets volymökning, som sker när temperaturen ökar.
Det finns två typer av expansionskärl, öppna och slutna, se under rubriken expansionskärl. Enligt varm- och hetvatten anvisningarna skall  installatören utföra installationen på ett sådant sätt så att pannans/anläggningens temperatur ej överstiger 100 °C.  Om det löses med temperaturbegränsare och kylspiral, eller på annat sätt är upp till installatören att bedöma. Tappvatteninstallationen skall förses med säkerhets-, back- och avstängningsventil. Installationen skall också förses med en blandningsventil så att tappvattentemperaturen ej överstiger 65 °C.

Alla pannor kan anpassas efter era önskemål om mått och placering av anslutningar.

Pelletspanna PV 20/PV 30

Pelletspanna PV 20/PV 30 UB

Flispannor

Dubbelpanna T300/T450

Dubbelpanna T300/T450 UB

Vedpanna V202 K UB

Vedpanna duett 202 K UB Extra eldstad

Kökpanna KP mini

Kökspanna KP

Kökpanna KPB

Vill ni ha ett hembesök där vi gemensamt går igenom ditt värmebehov?

Ring eller maila så bestämmer vi en tid som passar. Anmäl ert intresse här!