Dubbelpanna

T300/T450 & T300/T450 UB

Vår flexibla trippelpanna är försedd med två skilda eldstäder för pellets/spån/flis eller alternativt ved/briketter. Vid beställning anges vilken pellets eller flisanläggning som skall anslutas så att rätt mått på ram monteras. Rökuttag kan beställas topp- eller bottenmonterat.
Vatten värms i en väl tilltagen 11 meters kamflänsslinga.

För att erhålla en effektiv laddpanna att eldas mot ackumulatortank kan den beställas utan varmvattendel. Då utgår varmvattenslinga, shunt och elpatronuttag. T300/T450 utan varmvattendel kan bara beställas med bottenmonterad rökutgång.

Bilden visar pannans standard utförande. Anslutningar kan placeras efter kundens önskemål vid beställning. Tillverkade enligt tillverkningsnormen 1999:4 pragraf 8
* Extuna tillverkar måttbeställda ackumulatortankar efter kundens förutsättningar och önskemål.

Teknisk data

Modell
Olja Pellets Ved/briketter
T300
30 kW 20 kW 15 kW
T450
45 kW 30 kw 20kW

Mått

Modell
Bredd
Djup
Höjd
T300
960
600
1280
T450
960
740
1280

Volymer

Modell Vattenvolym Eldstadsvolym Slinga
T300
200L 60L 12m
T450
250L 80L 12m