Vedpanna

V202 K UB

Extuna V202 K UB är en självdragspanna för halvmetersved. Den arbetar med omvänd förbränning för att utnyttja vedens energi maximalt. Konstruerad för lång livslängd. Lättsotad och enkelt handhavande gör vedeldningen bekväm. Brännkammaren i eldfast keramik, för att uppnå en hög förbränningstemperatur är av Extunas egen tillverkning.

För att uppnå optimal effekt fordras björkved med en fukthalt på 20%.

Konvektionsdelen består av stående tuber vilket är att föredra vid fastbränsleeldning då aska inte lägger sig lika  lätt på konvektionsytorna. Till dessa ingår turbulatorer som höjer effektiviteten och gör det möjligt att anpassa rökgastemperaturen efter olika skorstenar. Rökutgång bakåt är standard. Alternativt finns vänster eller höger  sidouttag och motstående sotlucka som tillval.

Automatiken styr laddpump och dragluckor och eventuella rökgasfläktar. Pannan har inbyggt kokskydd samt automatisk avstängning efter avslutad eldning.

Mått

Modell Bredd (A) Längd (B) Höjd (C) Höjd underkant rökstos (D)
35 540 mm 1 050 mm 1 135 mm 870 mm
55 660 mm 1 050 mm 1 280 mm 1 010 mm
70 660 mm 1 050 mm 1 420 mm 1 150 mm
 

Teknisk Data

Modell Effekt Vedlängd Vedutrymme Vattenvolym Rek.ack.volym *Min skorstendrag Vikt
35
30-40 kw
500 mm 125 L 125 L 800-2.00 L 25 Pa 425 kg
55
50-60 kw
500 mm 180 L 150 L 2000-5000 L 30 Pa 485 kg
70
60-70 kw
500 mm 230 L 180 L 4000-6000 L 40 Pa 520 kg

 

Bilden visar pannans standardutförande. Anslutningar kan placeras efter kundens önskemål vid beställning. Tillverkade enligt tillverkningsnormen 1999:4 pragraf 8
* Extuna tillverkar måttbeställda ackumulatortankar efter kundens förutsättningar och önskemål.

Standardutrustning

  • Dragmätare
  • Rökgastermometer
  • Hydrotermometer
  • Sotredskap
  • Rökrör
  • Turbulatorer
  • Överhettningsskydd
  • Instruktion

Lättskött

Pannan är mycket enkel att använda. Tryck på startknappen, lägg i ved och tänd. När pannan brunnit klart stänger den laddningspump och dragluckan. Detta ger, tillsammans med vår väl tilltagna isolering mycket låga stilleståndsförluster. Om pannan av någon anledning närmar sig kokning stängs dragluckan automatiskt ( inbyggt överhettningsskydd).

Självdrag

Självdrag är det effektivaste arbetssättet för en villapanna. När pannan producerar mycket gas ( fullt vedmagasin) blir gashastigheten och flödet stort i skorstenen. Då skapas ett undertryck i förbränningsdelen som ökar lufttillförseln till förbränningen. När eldningen går mot sin slutfas ( lite ved i vedmagasinet) producerar pannan en betydligt mindre gasmängd vilket ger ett mindre unertryck i förbränningsdelen och pannan ” drar” in mindre luft. Resultatet blir att pannan erhåller optimal lufttillförsel under hela eldningsförloppet. Detta är endast möjligt med självdrag och en väl kontrollerad rökgastemperatur.

Har man inte en skorsten som uppfyller tillverkarens rekommendation på undertryck skall en rökgasfläkt monteras. EXTUNA tillhandahåller flera olika modeller av fläktar.

Murad skorsten:
helsten x halvsten (1 x ½)
35 kW
55 kW
25 cm (1)
12,5 cm
12,5 cm (½)
6 m
8 m
Rund skorsten: 35 kW 55kW
160 invändigt 6 m
180 invändigt 7 m 8 m
200 invändigt 8 m 8 m

 

Responsive image
Responsive image