Isolerade tankar

En isolerad tank ger många fördelar

Man får en tank som är ”färdig” vid leverans. Den är klar att ställas på plats och direkt kopplas in. Den yttre galvade skyddsplåten ger tanken ett stiligt utseende samtidigt som isoleringen skyddas.
Alla muffar slutar utanför isoleringen vilket gör det lättare att upptäcka ev. läckage i gängförbanden.

EXTUNA’s isolerade tankar är utvändigt klädd med 0,7 mm galvplåt som ger tanken ett stryktåligt och blankt utseende. Isoleringen består av 80 mm högisolerande mineralull.

Botten består av en 50 mm isolerad plan botten. Dessa tankar har godstjockleken 4 mm och muffarna är ST 35:8 tryckkärlsklass. beräkningstrycket är 1,5 bar.