Demoeldning

Responsive image

Demo-eldning

Vi har demonstrationseldningar vid vår fabrik i Falun, där vi eldar och visar våra vedpannor.

PROGRAM

Vedpannan och ackumulatortanken är kall vid start. Detta för att visa en hel eldningscykel från start till stopp. Pannan är utrustad med flera inspektionsglas för att åskådliggöra förbränningen.
Efter uppstarten gör vi en rundvandring i fabriken. Vi visar och förklarar tillverkningen av vår keramik, samt olika pannor och ackumulatortankar.

Vid kaffet håller vi ett mindre föredrag där vi bl.a. går igenom skorstenar och dragförhållanden, pannrum, beräkningar av ackumulatortankar och viktig kringutrustning. Avslutningsvis rundar vi av med allmän information om vedhantering. Efter kaffet har pannan brunnit klart och vi kan se avslutningsfasen för pannan.
Välkommen till en trevlig och uppskattad demonstrationseldning!
Är ni intresserad att komma på en demoeldning?